Westlandsekorenfederatie

Westlandse “koorwereld”

De Westlandse Korenfederatie (WKF) is een vereniging van Westlandse koren, die via de WKF met elkaar samenwerken om de koorzang in het Westland te bevorderen en promoten. 


De WKF behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten koren en treedt op als aanspreekpunt, spreekbuis en vertegenwoordiger. Tevens coördineert de WKF zoveel mogelijk activiteiten van de verschillende koren en bevordert zij de diversiteit van koorgezelschappen en koor uitoefeningen in het Westland.


De Westlandse Korenfederatie is medio 2011 opgericht en er zijn 35 koren van verschillende genres bij de vereniging aangesloten.


Elk jaar wordt op de ledenvergadering vastgesteld welke activiteiten en thema’s (speerpunten) de WKF prioriteit geeft. In 2016 is een meerjarig beleidsplan gemaakt, waarin de plannen tot en met 2020 concreet zijn uitgewerkt.


In de afgelopen jaren heeft de WKF een reeks van activiteiten opgezet, zoals de Korenhappening in het voorjaar en de Dag van de Koorzanger in het najaar. In 2017 is voor de 1e keer een Dag voor de Kinderkoren georganiseerd. Verder helpt de WKF mee bij de organisatie van Podium Westland, een cultureel festival dat begin september wordt gehouden. Elders op deze website vindt u verdere informatie over en fotoverslagen van deze activiteiten.


De Westlandse Korenfederatie is als vertegenwoordiger van de Westlandse koren lid van het Cultureel Platform Westland. Dit platform functioneert voor onderlinge informatie-uitwisseling, afstemming, collectieve promotie en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten van de verschillende kunstdisciplines.

De Westlandse koren – een schets


In het Westland zijn ongeveer 60 koren en koororganisaties, waarvan ongeveer 25 kerkkoren.


De andere koren zijn zeer uiteenlopend voor wat betreft repertoire, omvang, ambitie en bekendheid. Het Westlands Mannenkoor is een van de meest bekende koren en treedt regelmatig op in en buiten de gemeente.  Verreweg de meeste koren zijn amateurverenigingen.


 De volgende typen koren zijn in het Westland te vinden:

• Oratoriumverenigingen

• Opera/klassiek georiënteerde koren

• Jeugdkoren

• Seniorenkoren

• Dameskoren

• Mannenkoren

• Popkoren

• Theaterkoren

• Gospelgroepen

• A capella koren


De meeste zangers beoefenen de zangkunst uit pure liefhebberij en genieten van de wekelijkse repetities, de zangoefening en de gezelligheid tijdens en na afloop van de verenigingsactiviteiten. Via regelmatige optredens wordt het resultaat van de inspanningen ten gehore gebracht aan donateurs, vrienden en familie, maar de meeste koren verzorgen ook optredens op festivals en bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen.


Bent u als zanger op zoek naar een geschikt koor?

Of wilt u een koor uitnodigen voor een festival of een optreden?


Op deze site presenteren de leden van de Westlandse Korenfederatie zich kort. Voor nadere informatie wordt u doorverwezen naar de website van het koor.


Mocht u informatie zoeken over een van de andere koren in het Westland, neem dan contact op met de secretaris van de Westlandse Korenfederatie U kunt ook met andere vragen of een advies contact opnemen met de secretaris

( secretaris@westlandsekorenfederatie.nlvoor het laatst bijgewerkt op woe 30 nov 18.09

Bezoek ons op Facebook

Facebook

  © Westlandsekorenfederatie 2022